top of page

Udlejningspriser

Bålhytten og de 5 sheltere

25, - /person/overnatning

Bålkomfur m/ tilbehør

Vi råder over 5 bålkomfurer hver med gryde og pande, alt i hensigtsmæssig transportkasse 

 

Hel dag 8-23                        

Overnatning 12- 12            

50, - / stk

75, - / stk

Rygsæk

Rygsæk "Skoven"   

Rygsæk "Sø og å"   

Rygsæk "Insektjagt" 

Formiddag 9-12                      pr stk 50, -

Eftermiddag 13-17                 pr stk 50, -

Aften 18-23                              pr stk 50, -

Snittekasse/kuffert

Snittekasse

Grønsløjdkuffert

Formiddag 9-12                        pr stk 150, -

Eftermiddag 13-17                   pr stk 150, -

Aften 18-23                                 pr stk 150, -

Hel dag 8-23                              pr stk 250, -

Dag 12- 12                                  pr stk 300, -

Kulturlokale

Kulturlokale m. køkken og service

Formiddag 9-12                        pr person 25, -

Eftermiddag 13-17                   pr person 25, -

Aften 18-23                                 pr person 25, -

Hel dag 8-23                              pr person 50, -

Værksted

Formiddag 9-12                        pr person 25, -

Eftermiddag 13-17                   pr person 25, -

Aften 18-23                                 pr person 25, -

Hel dag 8-23                              pr person 40, -

Værkstedsmaterialer afregnes efter forbrug

Godkendte folkeoplysende foreninger

Klublokaler, værksted og kulturlokale kan benyttes gratis af godkendte folkeoplysende foreninger.

Værksted og kulturlokale skal dog reserveres fra gang til gang.

Betaling

Konto 5960-8075400

Mobile Pay 13210

Husregler

Ved leje af faciliteter og materiel forevises legitimation.

Lejekontrakt udarbejdes og skal underskrives.  

Udlånt materiel skal afleveres rengjort- beskrivelse vedlægges. 

Naturcenteret udlejer ikke lokaler til private fester.   

Naturcenteret udlejes til private arrangementer, hvor arrangementet

er betinget af centerets udendørsfaciliteter.  

Husregler er opsat i områderne og skal overholdes.  

Brandinstrukser er opsat og skal overholdes.

Rygning er ikke tilladt på matriklen, undtagen ved indgang til klublokaler ved "askebæger".

bottom of page