top of page

Velkommen til Refsvindinge Natur- og Kulturcenters shelterplads.

Shelterpladsen kan bookes af organisationer, institutioner, dvs. spejdere, skoler, børneinstitutioner, familier og enkeltpersoner i dagtimerne eller til overnatning på hjemmesiden www.naturrefsvindinge.dk  eller på www.udinaturen.dk

 

Pris: kr. 25,- pr. person pr. overnatning

 

For at alle får en god oplevelse, bedes du overholde følgende regler:

• Motorkørsel/cykling på lejr-/shelterpladsen er ikke tilladt.

• Du må sætte et telt eller lign. op på pladsen.

• Du må tænde bål på de indrettede bålpladser. Men vi beder dig om at overholde følgende:

 − Åben ild må kun bruges på bålpladsen.

 − Sørg for at have skovl og branddasker inden for rækkevidde, når du tænder bål – stil tingene på plads efter brug.

− Brænde bestilles ved bookning. 50 kr. pr. kasse.

– Bræk ikke grene af træerne, de brænder også dårligt.

− Sluk bålet, før du forlader det – gløder kan ulme længe, og måske blæser det op senere. Bålet kan slukkes med vand eller sand.

− Pas på, hvis det blæser. Undlad at tænde bål, hvis det blæser stærkt eller er meget tørt – gnister kan antænde skoven.

− Hvis det går galt – ring 112. Oplys, hvor det brænder, og hvem der alarmerer.

• Du må bruge af centerets krydderurter til din madlavning i centeret.

• Du må medbringe din hund i snor på lejrpladsen. Husk at samle lorten op!

• Ved bookning af shelter er der adgang til toiletter og vand.

• Tag dit affald med dig, når du forlader lejrpladsen. Eller brug gerne affaldsstativet. Affald må ikke brændes på bålet eller graves ned.

Ryd i øvrigt op efter dig og efterlad lejrpladsen, som du selv ønsker at finde den.

• Tag hensyn. Såfremt lejrpladsen ikke er booket, skal de, der bruger pladsen give rum for andre, der kommer til, så længe der er plads. Er i flere grupper på lejrpladsen, så snak om, hvordan I bedst indretter jer. Høj musik og støjende adfærd hører ikke hjemme på lejrpladsen. Vis hensyn til hinanden og til områdets øvrige gæster.

 

God fornøjelse! 

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

bottom of page