top of page

Refsvindinge Natur - og Kulturcenter

Formål og værdigrundlag

 

Naturcentret har til formål at formidle viden om og skabe øget forståelse for naturen blandt børn, unge og familier.

Naturcentret har til formål at udvikle frilufts-, natur- og kulturprojekter for skoler, beboere, dagplejere, institutioner, foreninger, familier og turister for derved at synliggøre og bevidstgøre lokalsamfundets værdier og fremme forståelsen og naturformidlingen i området.

Centret kan benyttes med og uden udendørs overnatninger til undervisning, møder, kurser, udstillinger, interessefællesskabs-arrangementer o.l. af foreninger, institutioner og interessegrupper.

 

Bygningerne indeholder et oplevelsescenter, der består af en natur-og kulturdel.

Værdigrundlag:

  •  at styrke brugernes forståelse for natur herunder biodiversitet, miljø og klima.

  • at skabe et grundlag, så de selv på sigt kan forholde sig kritisk til spørgsmål og problematikker vedr. natur og miljø.

  • at inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil

  • at lære at være både benytter, men også beskytter af naturen.

  • at give brugerne mulighed for at være med i bæredygtige fællesskaber.

  • at udvikle kulturen i lokalområdet ved synliggørelse og bevidstgørelse af lokalsamfundets værdier i samarbejde med beboere, dagplejere, institutioner, foreninger, familier, nydanskere, og turister.

bottom of page