top of page

Naturformidling og friluftsliv

Refsvindinge Natur – og Kulturcenter tilbyder naturformidling og friluftsliv til beboere, turister, institutioner, dagplejere, foreninger og nydanskere.

I områderne omkring naturcenteret har vi skov, eng og mose, som er gode udgangspunkter for udeskoleprojekter og feltbiologiske undersøgelser.

Naturcenteret indeholder en formidlingsafdeling, natur/feltstation og kulturværksteder.

I området er placeret 5 sheltere, og 2 af shelterne har forbindelse med bålhytten.

Et 5000 m2 stort aktivitetsområde med vandhul til strandtudser, et ”hobbithus” til feltbiologiske- og naturplejeundersøgelser, et grubehus til formidling samt lejrplads til friluftsaktiviteter.

Naturcenteret samarbejder som partner med Københavns Zoologiske Have omkring Strandtudseprojektet i Refsvindinge, som ligeledes involverer lodsejere i området samt Nyborg Kommune og skaber mulighed for udvikling og opmærksomhed for naturen.

Refsvindinge Natur – og Kulturcenter samarbejder med Nyborg Kommunes Miljø og Teknik afdeling om naturvejledning til Nyborg Kommunes skoler og institutioner.

 

Refsvindinge Natur og Kulturcenter er udviklet til at udvide skoler, institutioners og foreningers ageren indenfor natur og friluftsliv og udeskoleprojekter.

Nyborg Kommune kan i samarbejde med Refsvindinge Naturcenter tilbyde skoler og institutioner tilrettelæggelse og afvikling af natur/udeskole formidling, som indgår i lærernes planlægning.

Naturcenteret vil tilbyde Nyborg Kommunes skoler og institutioner udeskoleprojekter og naturformidling, hvor grupper af elever sammen med deres lærere kan få tilknytning til naturområder og opnå viden og kompetencer om naturen.

Kommunens skoler tilbydes udeskole-/formidlingsforløb i uderummet ved Refsvindinge Natur og Kulturcenter. Lærerne samarbejder med centerets naturvejleder omkring forløbet. Samarbejdet kan indeholde planlægning før forløbet, planlægning af forløbet og evaluering af forløbet.

 

Projekt:

 

Projektet med udeskole-og naturformidling arbejder for et fortsat nært samarbejde med Nyborg Kommune og Nyborg Kommunes skoler og institutioner.

 

Formål:

 

  • at styrke brugernes forståelse for natur herunder biodiversitet, miljø og klima.

  • at skabe et grundlag, så de selv på sigt kan forholde sig kritisk til spørgsmål og problematikker vedr. natur og miljø.

  • at inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil

  • at lære at være både benytter, men også beskytter af naturen.

  • at give brugerne mulighed for at være med i bæredygtige fællesskaber.

  • at udvikle kulturen i lokalområdet ved synliggørelse og bevidstgørelse af lokalsamfundets værdier i samarbejde med beboere, dagplejere, institutioner, foreninger, familier, nydanskere, og turister.

  • at udvikle udeskole - og naturformidlingsprojekter.

  

Ideen, initiativet, aktiviteten:

Tilbud om naturformidling, udeskole og friluftsliv i Refsvindinge Natur – og Kulturcenter, Skolevænget 1-3, 5853, hvor elever, lærere og pædagoger regelmæssigt kan flytte hverdagen ud i naturen og i kulturelle områder. Ude- skole-aktiviteterne er faglige og kan gælde alle fag.

Udeskole tilbuddet skal være et tilbud til alle skoleklasser i Nyborg Kommune, hvor lærere og elever kan få vejledning, erfaring om naturen og friluftslivet på alle alderstrin. Et tilbud om samarbejde til at etablere udeskole-aktiviteter, hvor lærere og pædagoger kan få sparring og vejledning til deres planlægning af projekter i naturen.

Eksempler på formidling på forskellige alderstrin:

Gymnasiet:

Hvad kan man gøre for et vandhul? Undersøgelser af vandhul.

Indikation af dyr

Indikation af planter

Strandtudseprojektet/Genopretningsprojekt

Feltbiologiske undersøgelser ved vandhuller og samarbejde med biolog og forsker fra København Zoo.

 

Overbygningen:

Fange og klassificere dyr og planter

Kemisk analyse – feltbiologisk undersøgelse

Strandtudseprojektet/Genopretningsprojekt

 

Mellemgruppen:

Finde dyr og planter og bestemme dem

Feltbiologiske undersøgelser

Generelle observationer

Strandtudseprojektet/ Genopretningsprojekt

 

Indskolingen:

Indsamling, fortælling, bestemmelse og gruppering af dyr og planter.

Generelle observationer. Måle vanddybde, temperatur og surhedsgrad(PH-værdi)

Strandtudseprojektet

 

Dagplejere:

Årstiderne

Opleve, føle, smage og lege i naturen

Fange dyr med ketcher og putte dem i akvarier

Opbyg et terrarie

Strandtudseprojektet

 

Eksempler på den ”grønne skolegård” ”Ud i naturen, Friluftsliv”

 

Idræt i naturen

Smag på naturen

Energi i naturen

Lav en vejrstation

Et fortløbende projekt med en klasse med såning / høst.

Hjemkundskabshold – såning/ høst og madlavning i det fri.

Lejrtur med overnatning i shelter.

Historisk ”vandring”: Fra år 1100 – 2000.

Forår/Sommer/Efterår/vinter

Skoven

 

Der er mulighed for at etablere et samarbejde med ideudvikling og rådgivning før og under udeskolefor-løbet

Dette samarbejde kan give udeskoleprojektet en solid basis, såvel fagligt- som med viden om natur og friluftsliv.

Naturcenteret råder over formidlingsudstyr og forskelligt grej til friluftsliv som er med til at højne oplevelsen i naturen.

 

Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere uddybende spørgsmål.

bottom of page