top of page

Om os

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter er stiftet d. 26. november 2015 med det formål at gøre området i Refsvindinge bæredygtigt, udbygge og styrke fællesskabet, udvikle landsbyen, friluftslivet, kulturlivet og gøre det attraktivt for unge familier at flytte til Refsvindinge ved at sikre nærmiljø, der giver mulighed for at opbygge relationer.

 

Foreningen vil i samarbejde med Refsvindinge landsbys beboere skabe et lokalområde, hvor familielivets sammenhæng med skole, arbejde og fritid er prioriteret i områdets bæredygtige udvikling. Refsvindinge Natur- og Kulturcenter har fokus på frivillighed og uddannelse af børn og unge. Sociale og kulturelle oplevelser vil være omdrejnings-punktet for centret og har stor betydning for vores velfærd.

 

Foreningen har til huse i bygningerne i det tidligere ”Hvepsebo”, som skal danne ramme for Natur- og Kulturcenter.

  • Foreningens formål er på almennyttig basis at drive Refsvindinge Natur- og Kulturcenter og være en paraplyforening for brugere af Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

Bygningerne indeholder et oplevelsescenter, der består af en natur- og kulturdel.

  • Naturcentret har til formål at formidle viden om og skabe øget forståelse for naturen blandt børn, unge og familier.

  • Naturcentret har til formål at udvikle frilufts -, natur- og kulturprojekter for skoler, beboere, dagplejere, institutioner, foreninger, familier og turister for derved at synliggøre og bevidstgøre lokalsamfundets værdier og fremme forståelsen og naturformidlingen i området.

 

Naturcenteret ønsker at udnytte eksisterende bygninger til et samlingssted for friluftsliv og naturformidling i lokalområdets særlige naturområder.

I samarbejde med lokale lodsejere vil vi etablere naturprojekter.

Disse naturprojekter rettes mod skoler, beboere, dagplejere, institutioner, foreninger, familier og turister.

For at kunne formidle disse projekter etableres der følgende udendørs-faciliteter

til formidling af friluftsliv, naturoplevelser:

 

  1. Etablering af sheltere, udekøkkener og bålpladser.

  2. Renovering og udbygning af eksisterende bålhytte.

  3. Trækvogne til udstyr for familier og skoleklasser.

  4. Etablering af klosterhaver.

  5. Naturundersøgelsesudstyr.

  6. Formidling og oplevelsescenter for strandtudser.

Bestyrelsen 2023

Formand                                    Næstformand        

Kasserer                                  

                                                  

                                                     

 

Suppleanter          

                         

Lise Fenger

Gerner Mortensen

Willy Agerholm

Kasper Thomsen

Susanne Nylandsted

Leo Voss

 

Moritz Veber

Brian Bendtsen

 

5853 Ørbæk

5853 Ørbæk

5853 Ørbæk

5210 Odense NV

5871 Frørup

5800 Nyborg

 

5700 Svendborg

5853 Ørbæk

bottom of page