top of page

STRANDTUDSEPROJEKTET

En gang var strandtudsen helt almindelig i hele landet. Men betingelserne er blevet stadig sværere for overlevelse i en natur, der i årtier har været presset af en landbrugsproduktion, hvor småsøer og vådom-

råder er forsvundet.

Det lykkedes i sidste øjeblik at redde nogle strandtudseæg i vandhuller i Refsvindinge, før den helt forsvandt.

Disse æg blev bragt til Københavns Zoo og opdrættet i paddehuset. Herefter blev de første haletudser igen sat ud i vandhuller i Refsvindinge.

Andre blev tilbage i paddehuset og er nu kommet tilbage til Refsvindinge Natur - og Kulturcenter som voksne tudser. Herfra vil de senere blive sat ud i naturen omkring Refsvindinge.

Flere lodsejere omkring Refsvindinge har erklæret sig interesserede i at skabe vådområder og vandhuller for at deltage i naturopretningen.

Senere er det meningen at involvere lodsejere over hele Østfyn. Her skal der genskabes levesteder for padder og tudser, som tidligere har levet eller som lever meget truet her på Østfyn.

Andre i paddegruppen, som skal forsøges bevaret er stor vandsalamander, klokkefrø, løgfrø, løvfrø, spidssnudet frø, springfrø og grønbroget tudse.

Og man skal lige huske, at sådant et projekt vil tage op mod 15 år, før der er etableret en levedygtig bestand.

IMG_0076.JPG

Refsvindinge Natur- og Kulturcenter har fået udgravet 3 vandhuller på matriklen til strandtudser: 2 mindre vandhuller bag bygningerne mod vejen og et stort vandhul for enden af boldbanen, som er stillet til rådighed af KRIF. Her er etableret boldhegn mod boldbanen samt plantebælter mellem vandhul og boldbane. Endvidere har en lokal biavler venligst opstillet bistader mod vest.

Strandtudse spiser

Strandtudsens liv  brug pilene på billede

bottom of page