Udsætning_af_strandtudser.jpg

Udsætning af små strandtudser i centrets storevandhul under lodsejermøde

Nærmere om strandtudseaften vil komme her på siden

Lodsejermøde med indlagt hygge og spisning

Lodsejer_møde_med_hygge.jpg