top of page

Referat af ordinær generalforsamling mandag 25. februar 2019

 

Antal fremmødte: 11 

     

Formanden, Lise Fenger bød velkommen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Mogens Jensen, som blev valgt.

Dirigenten kontrollerede generalforsamlingens gyldighed og fandt denne i orden.

 

2. Valg af stemmetællere.

Lone Jensen og Mia Rafn blev valgt

 

3. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev aflagt af formanden Lise Fenger. Ungeprojektet, samarbejdet med Nyborg kommune og Kbh. Zoo blev omtalt ligesom årets forskellige arrangementer blev berørt.

Formidlingen ved vores naturvejleder Mia Rafn blev ligeledes omtalt.

Strandtudserne og vandhullet fik også deres ord med.

Hele beretningen kan afhentes hos formanden efter forudgående aftale.

Beretningen blev modtaget med applaus.

 

4. Regnskabsaflæggelse.

Aflæggelsen blev foretaget af kassereren Willy Petersen. Regnskabet kan ses hos formanden efter forudgående aftale.

Regnskabet blev vedtaget.

 

5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

 

6. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen fastholder nuværende kontingent.

 

7.Godkendelse af budget.

Kasserer Willy Petersen fremlagde budget for 2019, som blev vedtaget.

  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg:   Willy Petersen            modtager genvalg

                   Roma Klaris               udtrådt af bestyrelsen

                   Brian Bendtsen          modtager ikke genvalg

                   Willy Petersen blev genvalgt.

                   Hannah Stenholt Keller blev foreslået og valgt.

                   Kasper Thomsen blev foreslået og valgt.

                

9. Valg af suppleanter.

På valg:   Troels Andersen         modtager ikke genvalg

                   Svend Pedersen          modtager genvalg

                   Svend Pedersen blev genvalgt

                   Brian Bendtsen blev foreslået og valgt

 

10. Valg af revisor.

På valg:   Mette Berntsen, Beierholm Revision

                   Mette Berntsen blev genvalgt.

 

11. Eventuelt.             Formanden orienterede om, at Mia er blevet færdiguddannet naturvejleder i 2018.

Formanden takkede den gamle bestyrelse for godt samarbejde med meget arbejde i det forgangne år.

Brian Bendtsen fik overrakt lidt god rødvin som tak for indsatsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og fik som tak for indsatsen en flaske portvin.

Efterfølgende var foreningen vært ved ostebord m.m. og rødvin m.m.

 

Referent: Willy Petersen

 

Referatet godkendt af dirigenten Refsvindinge d. 10. marts 2019

                                                                                     

bottom of page