top of page

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag 23. februar 2022

 

I henhold til foreningens vedtægter §5 stk 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

onsdag 23. februar 2022 kl. 18.00 i Refsvindinge Natur- og Kulturcenters lokaler

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært med et lille traktement. Tilmelding er derfor nødvendig.

Stk.3           

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Bestyrelsens årsberetning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Godkendelse af budget

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

Stk.6           

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Opslået 16. januar 2022.

                                                                                     

bottom of page