top of page

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag 26. februar 2024

 

I henhold til foreningens vedtægter §5 stk 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

mandag 26. februar 2024 kl. 19.00 i Refsvindinge Natur- og Kulturcenters lokaler

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært med et lille traktement. Tilmelding er derfor nødvendig.

Stk.3           

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Bestyrelsens årsberetning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Godkendelse af budget

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

Stk.6           

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Opslået 16. januar 2024.

                                                                                     

bottom of page