top of page

BÅLMÆRKE

Niveau 1:


Du skal kende og overholde bålreglerne:


•    tænd kun bål, når du har fået lov
•    tænd kun bål på en velegnet bålplads
•    hav altid brandslukningsudstyr parat ved bålet
•    brug ikke vådt brænde
•    lav ikke bål tæt på bebyggelse, marker og heller ikke mindre end 3 meter fra et telt

 
Du skal kunne:


-   forberede et bål og tænde det med to tændstikker
-   kende til brandtrekanten og hvordan man ”styrer” ilt, materiale og varme i bålets                          opbygning.
-   kende til sikkerhed omkring bålet
-   kende til og prøve at opbygge forskellige båltyper og vide hvilke der egner sig til hvad
-   kende almindelige brændetyper og karakteristika for dem

Niveau 2:


Du skal kunne:


-   lave en bålplads
-   bruge grundlæggende brandslukning og behandling af brandsår
-   tænde et pyramidebål og efterfølgende lavet et pagodebål omkring det
-   kende til mindst seks forskellige brændetyper og deres karakteristika. Herunder kunne               forklare hvilke der er bedst til henholdsvis optænding, antænding når det er vådt, varme           gløder, høj brandværdi, lang brændetid.
-   lave en Berberild eller en Jægerild og kunne forklare fordelene ved de to båltyper.
-   bage et snobrød, som skal være brunt over det hele, ikke være sort nogen steder, være                gennembagt og ”marmelade-tæt”.

Niveau 3:


Du skal kunne:


-   tænde 2 bål med mindst to af følgende optændingsmidler: Stearinbomber, birkebark, blår,      canadisk/amerikansk ildtænder, harpiks
-   lave en finsk ild (finsk fakkel) eller en nyingild og forklare fordelene ved de to båltyper.
-   flytte ild mindst fem kilometer, forstået således at du transporterer egentligt ild eller                   gløder som du er i stand til at tænde bål med når du når frem.
-   lave bål på tid, efter følgende kriterier: Forbered bålet. Kun med rent træ, bark, harpiks,            kvas og lign. Altså ingen menneskeskabte optændingsmidler.

     Fra første glød/flamme må man kun fyre i 15 minutter så hårdt man vil.

     Dernæst må man ikke komme mere brænde på bålet, men man skal kunne lave et perfekt            snobrød på det bål man har lavet. (Bålet må gerne væltes efter man har fyret).
-   lave ild med enten et ildstål eller med forstørrelsesglas (og solen)

Niveau 4:


Du skal kunne:


-   ”puste en ild op” fra en glød du pakker ind i en ”rede” som man puster op til den fænger.
-    tænde op med fyrsvamp, således at du har fået en glød til at tænde i fyrsvampen og har             pustet en ild op fra denne.
-    klargøre en ild der kan holde natten over, eksempelvis en god nyingild. Målet er at du kan        ”forlade” ilden inden midnat og have glød næste morgen til at man kan lave et bål.
-    lave bål fra en glød man har frembragt enten med flintesten eller ildbor.
 

bottom of page